Polymer Labs ra mắt Monomer SDK, cho phép triển khai bất kỳ Chuỗi ứng dụng Cosmos SDK nào dưới dạng Ethereum Rollup

Polymer Labs, một dự án Layer 2 tập trung vào khả năng tương tác của giao thức IBC, đã công bố ra mắt Monomer SDK hợp tác với Nethermind, cho phép bất kỳ Chuỗi ứng dụng tương thích với Cosmos SDK hoặc ABCI nào được triển khai dưới dạng Rollup trên Ethereum. Các nhà phát triển có thể triển khai Rollup bằng cách sử dụng các loại máy ảo khác nhau, bao gồm EVM và CosmWasm, đồng thời viết logic dành riêng cho ứng dụng trong Go mà không cần dựa vào máy ảo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr