Polyhedra Network công bố Bộ sưu tập trình biên dịch mở rộng của các thành phần ZK mới nhất

Polyhedra Network đã công bố ra mắt nâng cấp mới nhất của hộp công cụ Expander: Bộ sưu tập trình biên dịch Expander (ECC) được thiết kế đặc biệt để chuyển đổi các mạch được viết bằng gnark thành các biểu diễn trung gian (IR) của các mạch phân lớp. Công nghệ này tối ưu hóa đáng kể thời gian chứng minh đồng thời đảm bảo khả năng tương thích với các giải pháp hiện có. Ngoài ra, khả năng tương thích của ECC với các ngôn ngữ mạch hiện có cũng đã đạt được bước đột phá quan trọng, cho phép các nhà phát triển tạo ra bằng chứng GKR nhanh hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr