Phí giao dịch mạng Bitcoin giảm xuống còn 8 satoshi/byte

Dữ liệu cho thấy phí giao dịch mạng Bitcoin hiện đã giảm xuống 8 Satoshi/byte và mức độ ưu tiên trung bình/cao tạm thời được báo cáo là 8 Satoshi/byte.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr