MetaDragon: Hợp đồng META NFT đang bị tấn công, người dùng cần chuyển đổi nó thành token càng sớm càng tốt

SlowMist đã phát hiện các hoạt động đáng ngờ liên quan đến giao thức GameFi MetaDragon và nhắc nhở người dùng luôn cảnh giác. hacker đã ban hành token tài liệu hacker TOKEN NFT. Địa chỉ kẻ tấn công: 0xc468D9A3a5557BfF457586438c130E3AFbeC2ff9.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr