Phí giao dịch mạng Bitcoin giảm, với mức độ ưu tiên cao tạm thời được báo cáo ở mức 9 Sat/byte

Vào ngày 27 tháng 5, theo dữ liệumempool.space, phí giao dịch mạng Bitcoin đã giảm, với mức ưu tiên cao tạm thời được báo cáo ở mức 9 Sat/byte.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr