phí Gas mạng Ethereum lại thấp tới 2 gwei, hiện được báo giá ở mức 3 gwei

Dữ liệu Etherscan cho thấy phí gas của mạng Ethereum đã giảm xuống tối thiểu 2 gwei ngày hôm nay và hiện ở mức 3 gwei.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr