Phân tích: Chiến lược đầu tư mua và nắm giữ BTC vượt trội so với các altcoin trong thời gian dài

Jinse Finance báo cáo rằng phân tích của K33Research cho thấy về lâu dài, chiến lược đầu tư mua và nắm giữ BTC tốt hơn so với các altcoin. K33Research đã tính toán hiệu suất đầu tư 1 đô la vào mỗi trong số 1.009 altcoin đã lọt vào top 100 altcoin hàng đầu theo vốn hóa thị trường trên CoinMarketCap kể từ năm 2015 và hiệu suất của cùng một số tiền đầu tư vào Bitcoin cùng một lúc. Ngày nay, một danh mục đầu tư altcoin trị giá khoảng 7.000 đô la, so với chiến lược bitcoin thuần túy là 50.000 đô la. Các nhà phân tích của K33 nhận thấy rằng hơn 2/3 trong số 1.009 dự án altcoin trong top 100 theo vốn hóa thị trường đã ngừng hoạt động kể từ năm 2015. Chỉ 9,11% trong số các altcoin này đã tạo ra lợi nhuận dương và chỉ khoảng 1,5% trong số đó đã trả lại hơn 50 lần lợi nhuận của Bitcoin.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr