Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhParaX đăng bài viết giới thiệu trợ lý AI ParaX AI

ParaX đăng bài viết giới thiệu trợ lý AI ParaX AI

Siêu ứng dụng Web3 ParaX đã tweet và giới thiệu “ParaXAI”. Là trợ lý Web3 dựa trên trí tuệ nhân tạo, người dùng có thể sử dụng công nghệ này để chuyển đổi ý định cụ thể của mình thành các yêu cầu thực thi, từ đó kích hoạt các hoạt động tương ứng thông qua nền tảng ParaX, đồng thời ẩn các chi tiết kỹ thuật và hạ thấp ngưỡng để người dùng vào Web3. ParaXAI là mô hình ngôn ngữ quy mô lớn hướng đến mục đích trên nhiều miền (CDI-LLM). Sau khi đào tạo với một số lượng lớn mô hình dữ liệu liên quan đến DeFi, ParaXAI có thể hiểu ý định giao dịch của người dùng trong các tình huống khác nhau. Các mô hình dữ liệu này bao gồm mã hợp đồng, tài liệu thỏa thuận chính thống, v.v. và được thiết kế để hiểu ý định của người dùng thông qua ngôn ngữ tự nhiên, chuyển đổi chúng thành các mục tiêu và ràng buộc mong muốn, sau đó tạo ra các chuỗi giao dịch tương ứng. Các giao dịch này sau đó được thực hiện trên các tài khoản hợp đồng đa chuỗi của ParaX, cho phép các mô hình giao dịch trên các tình huống ứng dụng khác nhau.