Paradigm Capital đã chuyển 4.535 ETH sang Anchorage Digital 4 giờ trước, tương đương khoảng 16,99 triệu USD

Dữ liệu Arkham cho thấy Paradigm Capital đã chuyển 4.535 ETH sang nền tảng lưu ký crypto Anchorage Digital: địa chỉ Custodian (0xd52) 4 giờ trước, tương đương khoảng 16,99 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr