Pac Finance Phân Phối Hơn 385 Triệu Điểm Blast và 35.000 Điểm Blast Gold

Pac Finance, giao thức cho vay thuộc hệ sinh thái Blast, đã thông báo hoàn tất đợt phân phối điểm Blast và Blast Gold mới nhất. Tổng số điểm được phân phối là 385.878.316,35 điểm Blast và 35.024.7433334 điểm Blast Gold.

Việc phân phối dựa trên khối lượng mở ròng của người dùng tính đến 23:59:59 ngày 31 tháng 5 năm 2024 (GMT+8). Điểm Blast sẽ được phân phối vào ngày 8 tháng 6 năm 2024 (GMT+8), và điểm Blast Gold sẽ được phân phối vào ngày 11 tháng 6 năm 2024 (GMT+8).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr