Ordiswap V3 Ra Mắt Mainnet Cho Người Thử Nghiệm Kín

Theo thông báo chính thức vào ngày 3 tháng 6, Ordiswap V3, AMM (Automated Market Maker) mới nhất của dự án, đã chính thức hoạt động trên Mainnet Bitcoin (BTC). Việc ra mắt ban đầu dành cho những người thử nghiệm kín, bao gồm các nhà đầu tư được liệt kê trong danh sách trắng, đối tác được chọn và cộng đồng, trước khi mở rộng cho tất cả mọi người.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr