Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhOrdinalsWallet: Token Rune hiện có thể được tạo thông qua Giao thức...

OrdinalsWallet: Token Rune hiện có thể được tạo thông qua Giao thức Runes

Nhà cung cấp dịch vụ ví Bitcoin OrdinalsWallet cho biết trên các nền tảng xã hội rằng token rune hiện có thể được tạo thông qua giao thức tiêu chuẩn token BRC-20 thay thế “Runes”. Ngoài ra, OrdinalsWallet nhắc nhở bạn không sử dụng ví gửi rune token, hiện tại ví chưa hỗ trợ rune token. Bạn nên tạo một ví trống có địa chỉ mới để giữ Rune Token của mình. Nếu bạn sử dụng ví này, bạn có nguy cơ mất vĩnh viễn Rune Token của mình. Số dư Rune Token sẽ không hiển thị cho đến khi người lập chỉ mục được tạo. Hãy khắc có nguy cơ của riêng bạn. Tốt hơn hết bạn nên tạo một chiếc ví hoàn toàn mới và không bao giờ sử dụng nó.