Orderly Network hợp tác với Xade Finance để tối ưu hóa thanh khoản và trải nghiệm giao dịch

Orderly Network, một nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung hàng đầu, đã hợp tác với Xade Finance, một nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu, để nâng cao thanh khoản và trải nghiệm giao dịch cho người dùng.

Sự hợp tác này sẽ tích hợp Orderly Network vào nền tảng Xade Finance, cho phép người dùng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trực tiếp từ sổ lệnh với thanh khoản toàn chuỗi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr