Orderly Network hợp tác với công ty bảo mật crypto Hypernative để cải thiện bảo mật

Giao thức giao dịch sinh thái NEAR Orderly Network đã đạt được sự hợp tác với công ty bảo mật crypto Hypernative để cải thiện tính bảo mật của việc kinh doanh thanh khoản cơ bản của mình. Hypernative sẽ hỗ trợ Orderly Network tăng cường giám sát mối đe dọa theo thời gian thực, hoàn thiện các quy trình bảo mật và ứng phó sự cố, giám sát dữ liệu trên Chuỗi/ngoài Chuỗi và ngăn chặn các cuộc tấn công hacker. Hiện tại, nền tảng Orderly Network đã quy tụ 400.000 người giao dịch, với khối lượng giao dịch vượt quá 42,5 tỷ USD. Nền tảng Hypernative đã phát hiện 99,5% các cuộc tấn công hacker vào năm ngoái, với tỷ lệ dương tính giả dưới 0,001%, ngăn chặn tổng thiệt hại tài chính hơn 50 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr