Optimism: 600.000 OP sẽ được phân bổ cho khích lệ Mùa hè Onchain

Optimism tweet rằng 600.000 OP sẽ được phân bổ cho khích lệ Onchain Summer. Từ giờ trở đi, người sáng tạo và nhà xây dựng có thể hiển thị các tác phẩm Onchain của họ trên Superchain và kiếm lợi nhuận. Các mạng được hỗ trợ bao gồm Base, Frax Finance, Metal L2, Mode, Zora, Redstone Chain, Cyber ​​​​và OP Mainnet.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr