Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhBinance sẽ loại bỏ một số cặp giao dịch vào ngày 22/09

Binance sẽ loại bỏ một số cặp giao dịch vào ngày 22/09

Binance đã đưa ra thông báo rằng để bảo vệ người dùng tốt hơn và duy trì thị trường giao dịch chất lượng cao, Binance sẽ tiến hành đánh giá thường xuyên tất cả các cặp giao dịch giao ngay trực tuyến và có thể bị ảnh hưởng bởi tính thanh khoản và khối lượng giao dịch kém. do nhiều yếu tố khác nhau, một số cặp giao dịch giao ngay bị hủy niêm yết. Dựa trên kết quả đánh giá gần đây, Binance sẽ loại bỏ các cặp giao dịch giao ngay sau đây và ngừng giao dịch: 11:00 ngày 22 tháng 9 năm 2023 (giờ Quận 8 Miền Đông): ACA/BUSD, ALPHA/BUSD, ALPINE/BUSD, ANT/BUSD, ASR/BUSD ngày 22 tháng 9 năm 2023 13:00 (giờ Quận Đông): ATM/BUSD, BAL/BUSD, DGB/BUSD, FIRO/BUSD, GAL/BUSD ngày 22 tháng 9 năm 2023 15:00 (giờ Quận Đông) ) : OOKI/BUSD, PORTO/BUSD, PSG/BUSD, RVN/BUSD, TWT/BUSD Lưu ý: Các cặp giao dịch giao ngay bị hủy niêm yết sẽ không ảnh hưởng đến tính khả dụng của token trên Binance Spot (nếu có). Người dùng vẫn có thể giao dịch tài sản cơ bản và tài sản niêm yết của các cặp giao dịch giao ngay trên trên các cặp giao dịch khác do nền tảng Binance cung cấp; Binance sẽ bắt đầu giao dịch lần lượt vào lúc 11:00 ngày 22 tháng 9 năm 2023 (giờ Quận Đông) và tháng 9 năm 2023. Dịch vụ robot giao dịch cho các cặp giao dịch giao ngay trên sẽ chấm dứt vào lúc 13:00 ngày 22 (giờ Quận 8 phía Đông) và lúc 15:00 ngày 22 tháng 9 năm 2023 (giờ Quận 8 phía Đông), nếu có. Người dùng được khuyến khích cập nhật và/hoặc hủy rô-bốt giao dịch giao ngay trước khi các dịch vụ rô-bốt giao dịch trên bị ngừng để tránh mọi tổn thất có thể xảy ra.