OKX và AC Capital cùng ra mắt “Web3 Buidler” NFT

Hội nghị thượng đỉnh Buidlercon2023 do ACCapital tổ chức sẽ khai mạc tại Hồng Kông vào ngày 26 tháng 7 năm 2023. Hội nghị nhằm mục đích thúc đẩy trao đổi những người xây dựng hệ sinh thái Non-Evm và thảo luận về sự phát triển trong tương lai và cấu trúc thị trường của lĩnh vực Non-EVM. Đồng thời, Ouyi OKX và ACCapital đã cùng phát hành NFT “Web3Buidler”, hiện đang mở để thu thập miễn phí. Chủ sở hữu NFT “Web3Buidler” sẽ nhận được phiếu mua vé cho các sự kiện trong tương lai do ACCapital tổ chức, nhận Ouyi OKX và các thiết bị ngoại vi ACCapital ngay tại BuidlerCon2023 vào ngày 26 tháng 7, được ưu tiên đặt câu hỏi trong phiên hỏi đáp và có cơ hội cho Ouyi OKX Web3 cơ hội hợp tác và đàm phán nhóm, v.v.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr