OKX sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn ULTIUSDT

OKX sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn ULTIUSDT trên web, Ứng dụng và API vào lúc 15:30 hôm nay, đồng thời ra mắt giao dịch ký quỹ ULTI/USDT và Simple Earn vào lúc 15:00 hôm nay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr