OKX sẽ hủy niêm yết cặp giao dịch STARL/USDT, XEC/USDT và MANA/BTC vào ngày 6 tháng 6

OKX sẽ hủy niêm yết cặp giao dịch STARL/USDT, XEC/USDT và MANA/BTC từ 16:00 đến 16:30 (UTC+8) vào ngày 6 tháng 6. OKX sẽ tạm dừng nạp tiền STARL và XEC từ 16:00 ngày 29 tháng 5 và việc rút tiền sẽ dừng vào lúc 16:00 ngày 6 tháng 8. Người dùng được yêu cầu xử lý tài sản liên quan trước đó.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr