OKX Jumpstart sẽ được ra mắt ULTI (Ultiverse)

OKX Jumpstart sẽ ra mắt ULTI (Ultiverse) và staking sẽ bắt đầu lúc 6:00 UTC ngày 3 tháng 6 (14:00 giờ Bắc Kinh). Người nắm giữ BTC và ETH có thể staking BTC và ETH để đổi token ULTI.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr