Nomad đã thu hồi được 22,4 triệu đô la bị hack

Đội ngũ Nomad Bridge tiếp tục thu hồi được tiền, hiện tại con số lên đến 22 triệu đô la trên tổng số 190 triệu đô la bị hack.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr