Nirvana (ANA) trên Solana bị tấn công flash loan, mất gần 3,5 triệu USD

Dự án tiền mã hóa mới nhất bị tấn công gọi tên Nirvana (ANA) trên Solana, với thiệt hại là khoảng 3,5 triệu USD.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr