NHTW Philippines tạm dừng đăng ký mới cho các ứng dụng cung cấp tiền điện tử

NHTW Philippines (BSP) ra lệnh ngừng hoạt động cung cấp đăng ký giấy phép hoạt động mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) kể từ ngày 1/9. Lý do là họ muốn giảm rủi ro tiềm ẩn và siết chặt những công ty đã đăng ký trước đó.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr