QCP Capital: Dữ liệu quyền chọn cho thấy Bitcoin có thể tăng trên 74.000 USD vào cuối tháng

Các nhà phân tích tại QCP Capital tin rằng Bitcoin có thể tăng lên trên 74.000 USD vào cuối tháng này dựa trên dữ liệu quyền chọn.

Lượng lớn quyền chọn kỳ vọng tăng giá Bitcoin sẽ hết hạn vào tháng 6 trên Deribit, sàn giao dịch quyền chọn Bitcoin lớn nhất, cho thấy tâm lý thị trường lạc quan. Biểu đồ quyền chọn cho thấy mức giá thực hiện cao nhất cho các quyền chọn kỳ vọng tăng giá hết hạn vào tháng 6 là 75.000 USD.

Điều đáng chú ý là, khối lượng giao dịch cao nhất trên Deribit vào thứ Tư là đối với quyền chọn kỳ vọng tăng giá hết hạn vào cuối tháng 6 với giá thực hiện 80.000 USD, với 1.723 hợp đồng được giao dịch và giá trị danh nghĩa hơn 123 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr