Nhóm tiền tệ kỹ thuật số ủy quyền mua lại 250 triệu đô la cho các quỹ tín thác Grayscale Trust

Hội đồng quản trị của Nhóm tiền tệ kỹ thuật số (DCG) đã ủy quyền chương trình mua lại cổ phần lên đến 250 triệu đô la trên chín quỹ ủy thác tiền điện tử được giao dịch công khai của mình. Kể cả Grayscale Bitcoin Trust vẫn tiếp tục giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với giá trị tài sản ròng của nó.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất