Nhiều NHTM Bồ Đào Nha bắt đầu ngừng cung cấp dịch vụ cho các sàn tiền điện tử

Do NHTW Bồ Đào Nha đưa ra rủi ro khi cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử nên nhiều NHTM đã bắt đầu ngừng cung cấp, bao gồm các ngân hàng lớn như Banco Comercial Portugues (BCP) và Banco Santander, cũng như Caixa Geral de Depósitos, BiG và Abanca.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr