Nhiều người nắm giữ BAYC dài hạn đã bán NFT của họ trong 7 ngày qua

Jinse Finance đã báo cáo rằng theo dữ liệu được tiết lộ bởi công ty phân tích chuỗi khối Nansen, trong 7 ngày qua, nhiều người nắm giữ BAYC dài hạn đã bán NFT của họ. 39 người trong số họ đã ở BAYC hơn một năm. Số lượng ví nắm giữ ít nhất một BAYCNFT đang giảm và ở dưới mức của tháng 10 năm 2021.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr