CoinFLEX cắt giảm nhân viên như một phần của các biện pháp giảm chi phí tới 60%

Sàn giao dịch cho biết: “Mục đích là duy trì quy mô phù hợp cho bất kỳ tổ chức nào đang xem xét khả năng mua lại hoặc cơ hội hợp tác với CoinFLEX.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr