Nhật Bản mở lại máy ATM Bitcoin sau 4 năm

Sàn giao dịch địa phương Gaia Co. sẽ triển khai các máy ATM tiền điện tử ở Tokyo và Osaka và có kế hoạch khai thác 130 máy ATM trong 3 năm tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr