Fed’s Barr: ‘Vẫn còn một chặng đường dài phía trước’ trong việc phát hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương

Cục Dự trữ Liên bang Barr cho biết Cục Dự trữ Liên bang “vẫn còn một chặng đường dài phía trước” trong việc phát hành một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Fed sẽ chỉ thúc đẩy các loại tiền kỹ thuật số với sự hỗ trợ rõ ràng từ cơ quan hành pháp và hỗ trợ lập pháp từ Quốc hội. Vẫn “quan ngại sâu sắc” về việc phát hành stablecoin mà không có quy định mạnh mẽ của liên bang.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights