Nhà phân tích: Lãi suất mở quyền chọn Ethereum tập trung vào các quyền chọn kỳ vọng tăng giá giá 5.000 USD sẽ hết hạn vào cuối tháng 6

Theo The Block , các nhà phân tích của QCP Capital cho biết rằng mối quan tâm mở hiện tại quyền chọn Ethereum tập trung vào quyền chọn kỳ vọng tăng giá 5.000 USD sẽ hết hạn vào cuối tháng 6, điều này cho thấy tâm lý kỳ vọng tăng giá trên thị trường, với các nhà giao dịch giao dịch trong khoảng từ 4.000 USD đến 5.000 USD. Quyền chọn kỳ vọng tăng giá chênh lệch để chuẩn bị cho khả năng tăng giá.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr