Nhà phân tích: 94,6% Bitcoin đã không hoạt động trong 30 ngày qua

Dữ liệu được chia sẻ bởi nhà phân tích Joe Burnett của Blockware Solutions cho thấy 94,6% Bitcoin hoàn toàn không thay đổi trong 30 ngày qua. Mức cao nhất mọi thời đại đã được thiết lập vào cuối tháng 8 và chúng ta có thể thấy nó sẽ sớm bị phá vỡ. Khi thị trường giá xuống kết thúc, nguồn cung sẽ cực kỳ khan hiếm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights