Nhà đầu tư Trung Quốc đang chờ “bắt đáy” BTC ở mức 18,000 USD

Ngân hàng Mỹ hàng đầu thế giới JPMorgan ước tính chi phí đào ra 1 Bitcoin giảm chỉ còn 13,000 USD với nguyên nhân chính đến từ việc giảm lượng tiêu thụ điện. Giới đầu tư Trung Quốc theo đó đang có suy tính.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr