Nhà cung cấp dịch vụ tài chính chuỗi khối Unbanked dần dần đóng cửa

Vào ngày 26 tháng 5, Unbanked, một nhà cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên blockchain, đã thông báo rằng họ sẽ dần dần ngừng hoạt động, chủ yếu là do quy định quá mức. Khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng và khách hàng tham gia chương trình Nhãn trắng nên bắt đầu rút tất cả tiền (tiền điện tử và USD) càng sớm càng tốt và giữ chức năng rút tiền trong 30 ngày tới. Unbanked cho biết phần lớn nguồn tài trợ của họ đến từ những người ủng hộ các chiến dịch gây quỹ cộng đồng khác nhau, huy động được 4 triệu đô la trong 5 năm từ khoảng 6.000 nhà đầu tư. Ba tuần trước, Unbanked đã ký một bảng điều khoản trị giá 5 triệu đô la với mức định giá 20 triệu đô la, điều này sẽ cho phép chúng tôi không chỉ tiếp tục hoạt động mà còn mở rộng. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Unbanked vẫn chưa nhận được số tiền đó. Unbanked cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động nếu nhận được tiền sau đó.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr