Người sáng lập Polkadot đề xuất kế hoạch Polkadot 2.0

Người sáng lập Polkadot, Gavin Wood, đã đề xuất một kế hoạch có tên là Polkadot 2.0, nhằm mục đích cải cách hoàn toàn cách phân bổ tài nguyên mạng. Khung mới sẽ phân bổ “thời gian cốt lõi” thông qua thị trường và cung cấp cả theo yêu cầu (“ngay lập tức”) và dài hạn (“lô”) ví dụ: phân bổ hàng tháng. Wood gợi ý rằng các phân bổ thời gian cốt lõi hàng tháng này sẽ được thể hiện bằng NFT, ngoại trừ việc chúng có thể được phân chia, cho phép chủ sở hữu thời gian hàng loạt phân phối tính toán trên các lõi Polkadot. Các hợp đồng thuê hiện tại (tức là một parachain bằng một lõi) cũng sẽ tiếp tục, trong khi việc định giá số lượng lớn mới sẽ cần được ban quản lý khởi tạo. Đồng sáng lập Polkadot Rob Meier đã so sánh đề xuất 2.0 với việc phân bổ tài nguyên điện toán đám mây trong TwitterSpace trong tuần này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr