Người sáng lập FTX SBF có kế hoạch đổ lỗi cho Fenwick và Công ty luật West về bào chữa

SBF có ý định lập luận rằng anh ta đã hành động “thiện chí” khi cung cấp vốn cho các giám đốc điều hành của FTX và Alameda, đặt các tin nhắn Signal ở chế độ tự động xóa và thành lập một loạt thực thể ở Bắc Mỹ vì anh ta đã làm theo lời khuyên của luật sư, bao gồm cả Công ty luật Fenwick & West. Nhóm bảo vệ người sáng lập FTX đã công bố một bức thư hôm thứ Tư nêu chi tiết chiến lược “lời khuyên của cố vấn” đã lên kế hoạch của ông, nói rằng ông sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy luật sư nội bộ và công ty luật Fenwick & West “đã tham gia vào việc xem xét và phê duyệt những vấn đề này” các quyết định liên quan “. Bức thư viết: “Bằng chứng về sự tin cậy của bị cáo vào luật sư có liên quan đến câu hỏi về ý định và không giới hạn ở các trường hợp mà người bào chữa có thể chứng minh rằng bị cáo đã chính thức tìm kiếm lời khuyên của luật sư, chấp nhận lời khuyên pháp lý và làm theo lời khuyên được cung cấp”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights