Người sáng lập Aave : Aave Network sẽ ra mắt sau phiên bản V4 hoặc có thể triển khai vào năm sau

Người sáng lập Aave Stani Kulechov tweet rằng Aave Network sẽ được ra mắt sau phiên bản V4 và sẽ được triển khai vào năm tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr