Nghị viện châu Âu: Rủi ro khi tung ra đồng euro kỹ thuật số lớn hơn lợi ích hiện tại

Một tài liệu được chuẩn bị cho Nghị viện Châu Âu đã tuyên bố rằng rủi ro khi tung ra đồng euro kỹ thuật số hiện lớn hơn lợi ích và CBDC không nên được giới thiệu trừ khi “các yếu tố mới” xuất hiện. Đồng thời, tờ báo cho biết đồng euro kỹ thuật số sẽ đẩy nhanh hoạt động của ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng vì nó sẽ cho phép dễ dàng tiếp cận các lựa chọn thay thế không rủi ro cho tiền gửi ngân hàng. Cuối cùng, một đồng euro kỹ thuật số không có khả năng tăng cường tài chính toàn diện trong khu vực đồng euro, nhưng có thể giúp giải quyết vấn đề lâu dài về chi phí cao và sự chậm trễ trong việc chuyển tiền cho người lao động xuyên biên giới.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr