Nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis: Bitcoin và crypto sẽ trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế tương lai

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis nói rằng Bitcoin và crypto sẽ trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế tương lai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr