Ngân hàng tiền điện tử Nuri (Đức) nộp đơn xin phá sản

Do doanh thu không đáp ứng đủ cộng thêm mất khả năng thanh toán cho hơn 500.000 khách hàng, ngân hàng tiền điện tử Nuri tại Đức nộp đơn xin phá sản.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr