Nga có thể bắt đầu thử nghiệm CBDC vào tháng 8

Theo báo cáo của Golden Finance, Nga dự kiến ​​sẽ bắt đầu thử nghiệm đồng rúp kỹ thuật số, một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), trong vòng vài tuần. Một dự luật trao quyền pháp lý cho các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương đã được thông qua bởi cơ quan lập pháp hàng đầu của Nga, Hội đồng Liên bang, vào thứ Tư và vẫn cần chữ ký của Tổng thống Vladimir Putin để có hiệu lực. Nếu dự luật được ký bởi Putin, việc thử nghiệm đồng rúp kỹ thuật số sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 8. Nếu dự luật được thông qua, cho đến nay, Nga sẽ là một trong những quốc gia áp dụng CBDC lớn nhất trên toàn cầu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr