Cộng đồng Arbitrum đã bỏ phiếu phê duyệt Đề án “Kế hoạch xúc tác trò chơi ARB 200 triệu”

Theo trang Tally, cộng đồng Arbitrum đã bỏ phiếu thông qua Đề án“Kế hoạch xúc tác trò chơi 200 triệu ARB”, hiện đang chờ thực hiện. Được biết, Đề án này nhằm mục đích cung cấp kế hoạch khích lệ ba năm cho các trò chơi sinh thái Arbitrum với tổng số 200 triệu ARB, với mục tiêu động lực hệ sinh thái trò chơi Arbitrum thông qua các studio và trò chơi trong ngành Web3.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr