Nền tảng Koinly đề xuất chấm dứt đánh thuế tiền kỹ thuật số tại Nhật Bản

Nền tảng tiền điện tử Koinly cho biết môi trường pháp lý của Nhật Bản gây khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân nắm giữ tài sản kỹ thuật số ở Nhật Bản. Họ đề xuất nên bãi bỏ nhiều loại thuế.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr