Uzbekistan chặn các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài bao gồm Binance và FTX

Uzbekistan đã hạn chế quyền truy cập vào một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, bao gồm Binance và FTX. Lý do đưa ra là nhiều sàn chưa có giấy phép hoạt động tại nước này hoặc chưa tuân thủ đủ các quy định do Chính phủ đề ra.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr