Nền tảng giao dịch Websea sẽ ra mắt Meta Heaven COIN (MEHE) lần đầu tiên

Nền tảng giao dịch Websea sẽ ra mắt Meta Heaven COIN (MEHE) vào lúc 15:00 ngày 2 tháng 6 năm 2024 (GMT+8). Giới thiệu về MEHE: MEHE là token quản trị của Meta Heaven. Websea, nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số Web3.0 dành cho giới trẻ trên toàn thế giới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr