Nền tảng giao dịch spot Bybit sẽ ra mắt Thetanuts Finance (NUTS)

Nền tảng giao dịch spot Bybit sẽ ra mắt Thetanuts Finance (NUTS). Nạp tiền NUTS sẽ mở vào lúc 8:00 giờ UTC vào ngày 20 tháng 5; NUTS sẽ ra mắt lúc 10:00 giờ UTC vào ngày 20 tháng 5; nạp tiền rút tiền NUTS sẽ mở vào lúc 10:00 giờ UTC vào ngày 21 tháng 5; thông qua mạng Ethereum. NUTS sẽ hỗ trợ giao dịch thông qua Spot Grid Bots sau khi ra mắt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr