Nền tảng cho vay NFT BendDAO truy cập ví OKX Web3

Theo trang web chính thức của BendDAO, BendDAO hiện đã chính thức kết nối với ví OKXWeb3 và người dùng có thể kết nối với ví OKXWeb3 để thực hiện các khoản vay thế chấp NFT, ETH, v.v. trên BendDAO. BendDAO là một giao thức thanh khoản NFT phi tập trung dựa trên mạng ngang hàng.Theo dữ liệu của DefiLlama, TVL hiện tại của nó là 145 triệu đô la Mỹ, nằm trong top 50 trong số tất cả các giao thức. 

Ví OKXWeb3 là một ví đa chuỗi không đồng nhất, đã hỗ trợ gần 60 chuỗi công khai. Ứng dụng, trình cắm và trang web được hợp nhất, bao gồm năm phần chính: ví, DEX, kiếm tiền xu, thị trường NFT và khám phá DApp. Ngoài ra, ví OKXWeb3 cũng hỗ trợ thị trường Ordinals, tạo ví MPC, trao đổi Gas, ghi nhớ sao lưu iCloud/GoogleDrive, mạng tùy chỉnh, kết nối ví phần cứng và các chức năng khác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr