Nền tảng Bitcoin DeFi ALEX Sẽ Cho Phép Người Dùng Xác Minh Vị Trí Nhà Cung Cấp Thanh Khoản Sau Vụ Tấn Công

Nền tảng Bitcoin DeFi ALEX thông báo sẽ sớm tung ra một trang mới để cho phép người dùng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công gần đây xác minh vị trí nhà cung cấp thanh khoản (LP) của họ nhằm chuẩn bị cho việc phân bổ tài chính và tài sản.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr