Yearn: Tất cả số tiền bị đánh cắp bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công Euler đã được phục hồi và trả lại cho người dùng

Giao thức tổng hợp doanh thu Yearn đã tweet rằng tất cả các khoản tiền bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công hack Euler vào tháng 3 đã được khôi phục và trả lại cho người dùng. báo cáo rằng vào ngày 14 tháng 3, Yearn đã tweet rằng mặc dù nó không trực tiếp bị tấn công Euler, nhưng một số kho tiền của Yearn đã gián tiếp bị tin tặc tấn công. Thông qua việc sử dụng chiến lược của Idle và Angle, tổng mức đầu tư trên yvUSDT và yvUSDC là 1,38 triệu đô la Mỹ và mọi khoản nợ khó đòi còn lại sẽ do các kho tiền của Yearn gánh chịu, tất cả các kho tiền này sẽ vẫn mở và hoạt động đầy đủ.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr