Near Wallet khắc phục xong lỗi bảo mật và không có thiệt hại xảy ra

Một lỗi bảo mật nhỏ của Near Wallet được phát hiện và dữ liệu của người dùng có thể bị chuyển cho bên thứ ba. Tuy nhiên Near thông báo đã khắc phục và mọi người có thể yên tâm sử dụng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr